Turkcell 250 mb internetini iptal etmek için aşağıdaki mesajı 2222’ye gönderiniz :“IPTAL 6AY 250MB”