Turkcell 250 mb internetini iptal etmek için aşağıdaki mesajı 2222’ye gönderiniz :

“IPTAL 6AY 250MB”