Gusül Abdesti Nasıl Alınır?

Daha önceki yazımızda abdest nasıl alınır ona değinmiştik. Bu yazımızda ise gusül abdesti nasıl alınır bunu öğreneceğiz.

Gusül (Boy Abdesti)

Vücudun her tarafını hiç kuru bir yer kalmayacak şekilde temiz bir su ile yıkamaya gusül (Boy Abdesti) denir.

Guslü Gerektiren Haller

Aşağıdaki hallerde gusletmek farzdır.

 1. Cinsel yakınlıktan sonra,
 2. Uykuda iken düş azmak veya uyanık iken inzal vaki olmak,
 3. Kadınların, aybaşı veya lohusalık hali sona erince.

Guslün Farzları

 1. Ağıza bolca su alıp, boğaza kadar çalkalamak,
 2. Genize kadar buruna bolca su çekmek,
 3. Tepeden tırnağa kadar kuru bir yer kalmayacak şekilde bütün vücudu yıkamak.

Guslün Sünnetleri

Guslün başlıca sünnetleri, aşağıda “Guslün Alınışı” anlatılırken yeri geldikçe belirtilmiştir.

Guslün Alınışı (Boy Abdestinin Alınışı)

Gusletmesi gereken kimse, epeyce yürüdükten veya küçük avdeste çıktıktan yahut uyuduktan sonra gusle başlamalıdır. Epeyce yürümeden veya küçük abdeste çıkmadan yahut uyumuş olmadan gusleden bir kimseden, meninin kalanı çıkarsa, o kimsenin tekrar gusletmesi gerekir.

Farz, sünnet ve edeblerine uygun gusül şu şekilde alınır:

Gusletmeye, Eüzü-Besmele okunarak ve gusle niyet edilerek başlanır. Yani: “Eüzübillahimineşşeytanirracim – Bismillahirrahmanirrahim” “Cünüplükten temizlenmek için gusletmeye niyet ettim” denir.

Önce eller bileklere kadar üç kere yıkandıktan sonra, pislik olmasa bile, ön ve arka edeb yerleri yıkanır ve vücüdun herhangi bir yerinde pislik varsa, yıkanarak temizlenir.

Daha sonra namaz için alınan abdest gibi abdest alınır. Ancak bu abdest sırasında ağız ve burun iyice yıkanarak guslün farzları da yerine getirilir. Şöyleki: sağ avuçla ağıza üç kere bolca su alınarak, her defasında boğaza kadar ağızın içi iyice çalkalanır. Ağıza su alındığında, dişler arasında suyun geçmesine engel olacak yiyecek kırıntısı da çıkartılmış olmalıdır. Takma dişleri olanlar bunları çıkarmalıdır. Yine sağ avuç ile genize kadar buruna üç kere bolca su çekilerek burnun içi yıkanır ve her defaısında da sol elle sümkürülerek burun temizlenir. Burunda kurumuş kirler de giderilmelidir.

Ancak oruçlu olanlar, ağız ve buruna aldıkları suyun boğaza kaçmamasına dikkat etmelidirler. Daha sonra yüzün yıkanmasıyle devam edilerek namaz abdesti tamamlanır. Eğer yıkanan yerde su birikiyorsa, ayaklar guslün sonunda yıkanır.

Abdest bittikten sonra, önce üç defa başa, daha sonra üç defa sağ omuza ve üç defa da sol omuza su dökülür; Bu yerler her defasında oğuşturularak yıkanır. Daha sonra vücudun tamamı oğuşturularak, hiçbir kuru yer kalmayacak şekilde üçer defa yıkanır. Bu arada vücudun gizli kalan yerlerinin, koltuk altlarının, küpe deliklerinin, kulak içleri ve kıvrımlarının, göz pınarlarının, yüzük altlarının, tırnakların, parmak aralarının, göbek çukurunun yıkanması sağlanır. Saç, kaş, bıyık, sakal ve kıllar oğuşturularak yıkanır ve bunların diplerine iyice su geçirilir.

Duş altında yıkanan kimse de, belirtilen şekilde vücüdunu oğuşturarak yıkar.

Gusletmesi gereken bir kimse, yukarıda anlatıldığı şekilde ağzına ve burnuna su verip, akarsuya veya denize ya da göle yahut büyük bir havuza girerek vücudunun her tarafını ıslatırsa gusletmiş olur.

Ayrıca boy abdesti alırken, suyun vücuda geçmesine mani olan bant veya tırnaklara oje gibi bir şey bulunmamalıdır.

Vücutta bir yara varsa ve ıslanması zararlı ise, üzerine meshedilir. Meshetmek de zararlı ise, oraya hiç ellenilmez. Şayet yara üstünde alınmaması gereken bir bant veya sargı varsa, onun üzeri meshedilir; yani el ıslatılarak sargının üzerine sürülür.

Yukarıda açıklandığı şekilde boy abdesti alan bir kimse, ayrıca abdest almadan namazlarını kılar ve ibadetlerini yapar.

Gusletmesi Gereken Kimseye Haram Olan Şeyler

 1. Namaz kılmak,
 2. Kur’an-ı Kerim okumak, (Ezberden dua ayetlerinin dua niyetiyle okunmasında sakınca  yoktur.)
 3. Kur’an-ı Kerim’e veya üzerinde Kur’an-ı Kerim ayeti yazılı bir şeye el sürmek,
 4. Camiye girmek,
 5. Kabe’yi tavaf etmek.

Ayrıca cünüb olan kimselerin gusletmeden dini kitapları el ile tutup okumaları, el ve ağızlarını yıkamadan yiyip içmeleri de mekruhtur.