Dernek nasıl kurulur? Ülkemiz içerisin de bir çok dernek statüsü içerisin de kuruluş bulunmaktadır. İnsanlar, özgür idareleri ile çeşitli amaçlar ve hedefler doğrultusun da dernek kurabilmektedir. Son 10 yıl içerisin de ise, ülkemiz de 90 bini aşkın oran ile, dernek bulunmaktadır. Peki, dernek nasıl kurulur? 2 Adet olacak şekilde, kuruluş bildirim belgesi, kurucu üyeleri kim ise, nüfus cüzdan fotokopileri, 2 adet olacak şekilde dernek tüzüğünün örneği, yazışma alacak kişilere ait adresler, kurucu kişilerin sicil gazetesi. Daha sonra bağlı bulunduğunuz İl’in Dernekler Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.